יוגה אווירית למתרגלי יוגה

01

יוגה אווירית למתרגלי יוגה

קאיווליה – החופש המוחלט, הוא הרעיון הבסיסי ביותר ביוגה, כשמצב זה מתרחש כאשר  אנו ממסמסים את אחיזתנו בשלוש האיכויות הבסיסיות של הטבע – הטאמאס (הכבד והשוקע), הרג’אס (המשתנה התמידי) והסאטווה (הקליל, האוורירי והמואר) ומממשים את הפרושה-ארטהה – המטרות, היעדים והייעודים של האדם.

במצב זה, מודרים כל החשבונות של הבעד והנגד, היש והאין, ומתקיים שיוט חופשי מעל כל הפרדוקסים, נקודות החיכוך ומשחקי הכוחות שמובנים במציאות.

החופש הזה הוא לא מצב שיש להשיגו אלא איכות קיימת שנחשפת ומתגלמת.

כל קרייה – פעולה/חקירה יוגית, מכוונת לגילוי ולזיהוי היבטים שונים של אותה מהות. תוך כדי תהליך הגילוי, נוצרות הבנות אודות המכניקה של כוחות הטבע למיניהם, האינטראקציה בין אותם כוחות והאופן שבו הם משפיעים על התודעה האינדיבידואלית.

התרגול של אנטי-גרוויטי מנתב את החקירה הזאת למקום אחר. מרכיבי היוגה הכוללים, בין השאר, את האסאנות (המצבים הנייחים) ואת הווינייאסות (המעברים) עוברים למרחב האווירי, עם תנועה חופשית לכל כיוון, כשבכך נחשפים בנוכחות מועצמת כל אותם המשאבים הטבעיים שאנו פוגשים על הקרקע ומתאפשר מפגש אינטימי עם האיכויות שאנו שואפים לגלות.

בנוסף, הדינמיקה שאנו מתרגלים מאפשרת לנו לפתח חושים חדשים, ולעורר חושים רדומים, כמו למשל התמצאות במרחב האווירי, אוריינטציה במצבים הפוכים ומתנדנדים וחוש אלקטרו מגנטי.

מעבר לכל האיכויות המתקבלות כתוצאה מהתרגול באוויר, האנטי-גרוויטי משכלל גם את היכולות שלנו בתרגול היוגי על הקרקע.